Search
Thursday, September 24, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-02-03 - Prijemni ispit FER 2002

Previous Chapter Next

Modul kompleksnog broja  jednak je¼

A.                   B.                C.               D.               E.

Apsolutna vrijednost je korijen umnoška kompleksnog broja s njegovim kompleksno konjugiranim brojem:

Kod razlomka možemo posebno konjugirati brojnik i nazivnik:


      

© Hologram 2005-2019