Search
Saturday, January 23, 2021 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-02-13 - Prijemni ispit FER 2002

Previous Chapter Next

Dvije usporedne tetive duljine 18 cm i 24 cm s iste strane središta kruga udaljene su za 3 cm. Opseg kruga je¼

A. 25p cm            B. 30p cm            C. 16p cm            D. 32p cm            E. 18p cm


Iz simetrije vidimo da je cm. U zadatku je zadano cm. Primjenimo Pitagorin teorem na trokut , i dobijemo:

cm

cm

Sada primjenimo Pitagorin teorem na trokut :

cm

Sada znamo sve tri stranice trokuta . One iznose: 24 cm, cm, cm.

Kružnica je opisana trokutu , pa je površina trokuta:

Površinu trokuta  također možemo izraziti kao

Uvrstimo u izraz za R: cm

Opseg kruga je: cm


      

© Hologram 2005-2019