Search
Sunday, November 29, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-02-18 - Prijemni ispit FER 2002

Previous Chapter Next

Zbroj rješenja jednadžbe  iznosi¼

A.                  B.                   C.                    D.                  E.

Antilogaritmiramo jednadžbu, odnosno potenciramo 3 s lijevom i desnom stranom jednadžbe:

Uvedemo supstituciju y = 3x:

Tražimo rješenja za x u intervalu , odnosno za y u intervalu  jer je y = 3x.

Dobili smo :

Rješenja zadane jednadžbe nalaze se u intervalu , a to su:

Zbroj rješenja iznosi:


      

© Hologram 2005-2019