Search
Friday, May 29, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TF-03-28 - Prijemni ispit FER 2003

Previous Chapter Next

Koliki je unutarnji otpor akumulatora, ako se pri vezanju osam jednakih akumulatora u dvije paralelne grupe po četiri serijski vezana akumulatora na vanjskom otporu od 3 W razvije ista snaga kao i u slučaju serijskog spoja svih osam akumulatora?

A. 0.75 W            B. 7.5 W               C. 1.75 W            D. 3 W                 E. 3.75 W

Akumulator predstavimo kao serijski spoj izvora napona V i unutarnjeg otpora . Pri serijskom spajanju akumulatora zbrajaju se napon izvora i unutarnji otpor. Četiri akumulatora u seriji su ekvivalentni jednom akumulatoru s izvorom napona 4V i unutarnjim otporom 4.

Takve dvije baterije od po 4 akumulatora možemo spojiti a) serijski ili b) paralelno, te na njih priključiti potrošač otpora .

a) Serijski - ukupni napon se zbraja, kao i ukupni unutarnji otpor.


b) Paralelno - ukupni napon ostaje isti, a ukupni unutarnji otpor  je jednak otporu paralelnog spoja dva unutarnja otpora .


Snaga koja se razvija na potrošaču je . Ako je snaga ista u slučaju serijskog i paralelnog spoja znači da je i struja I ista u oba slučaja.


      

© Hologram 2005-2019