Search
Friday, June 05, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TF-04-25 - Prijemni ispit FER 2004

Previous Chapter Next

Tijelo je bačeno brzinom  vertikalno uvis. Na visini 15 m nalazi se horizontalna ploča od koje se tijelo savršeno elastično odbije. Nakon koliko se vremena (od trenutka izbačaja) tijelo vrati natrag?

A. 1.98 s              B. 0.99 s              C. 1.64 s              D. 0.32 s              E. 1.11 s

Tijelo se nakon vertikalnog izbacivanja brzinom  giba jednoliko usporeno s akceleracijom , i kroz vrijeme t prijeđe put s do ploče.

Riješimo kvadratnu jednadžbu za t:

Uzmimo manje rješenje jer ono odgovara prvom prolasku tijela na visini s. Vrijeme  bi bilo vrijeme drugog prolaska (pri padu) kada ne bi bilo ploče.

Nakon elastičnog sudara s pločom odvija se inverzno gibanje prema dolje s istim vremenskim trajanjem, pa je ukupno vrijeme leta


      

© Hologram 2005-2019