Search
Friday, May 29, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-04-02 - Prijemni ispit FER 2004

Previous Chapter Next

Velika i mala kazaljka na satu su se poklopile. Koliko će vremena proći dok se kazaljke ponovo ne poklope?

A.                B.            C.            D.            E.

Mala kazaljka pokazuje sate. Za 12 sati napravi puni krug (360°), pa je njena kutna brzina:

Velika napravi krug za jedan sat, njena je kutna brzina:

Skicirajmo kazaljke na satu:

Kazaljke će se ponovno poklopiti kada mala kazaljka prijeđe kut , a velika puni krug i još kut , odnosno .

Kazaljke će se ponovno poklopiti nakon  sati.


      

© Hologram 2005-2019