Search
Friday, June 05, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-04-11 - Prijemni ispit FER 2004

Previous Chapter Next

U pravokutni trokut s katetama duljina 6 i 8 upisan je kvadrat tako da mu se jedan vrh podudara s vrhom pravog kuta. Duljina stranice kvadrata iznosi

A.                   B.                    C.                   D.                   E.

Veliki trokut je sličan svakom od manjih, osjenčanih trokuta, jer svi imaju jedna pravi kut i jedan kut jednak .

Postavimo omjer kateta velikog i jednog od malih trokutova, npr.

Isto možemo dobiti i preko drugog malog trokuta.


      

© Hologram 2005-2019