Search
Friday, June 05, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TF-05-30 - Prijemni ispit FER 2005

Previous Chapter Next

Kvadratni vodič stranice  postavljen je okomito na silnice homogenog magnetskog polja indukcije . Kolika će biti inducirana elektromotorna sila u vodiču ako magnetska indukcija opadne jednoliko za 50 % tijekom 10 ms?

A. 1.0 V               B. 0.2 V               C. 0.4 V               D. 0.5 V               E. 0.1 V

Elektromotorna sila inducirana u vodiču jednaka je vremenskoj promjeni magnetskog toka.

,

gdje je tok polja

, jer je polje okomito na vodič.

Ako se magnetska indukcija smanji na pola, i tok polja će se smanjiti na pola pa je


      

© Hologram 2005-2019