Search
Friday, June 05, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TF-05-37 - Prijemni ispit FER 2005

Previous Chapter Next

S tornja visoka 21 m slobodno pada kugla mase m. Na  visine tornja ona se neelastično sudari s mirnom kuglom iste mase i zatim zajedno nastave padati. Koliko treba vremena kuglama da nakon spajanja padnu na zemlju?

A. 11.5 s              B. 1.19 s              C. 0.65 s              D. 5.7 s                E. 2.31 s

Usljed slobodnog pada s visine h do visine , prva kugla mase m prikupi impuls

U trenutku sudara druga kugla ima impuls 0. Nakon sudara kugle nastavljaju zajedno s početnim impulsom , odnosno početnom brzinom

Preostalih  visine, kugle padaju jednoliko ubrzano pa je

Riješimo kvadratnu jednadžbu za t:

Negativno rješenje odbacujemo kao nefizikalno, pa je


      

© Hologram 2005-2019