Search
Wednesday, October 21, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-05-03 - Prijemni ispit FER 2005

Previous Chapter Next

Neka je . Ako je , onda je  jednako

A. 85                    B. 86                    C. 87                    D. 88                    E. 89

Riješimo prvo kvadratnu jednadžbu.

Uvrstimo vrijednosti  i  u drugu jednadžbu :

Izračunajmo :

1.)       

           

2.)       

           

Oduzmemo jednadžbe 1.) – 2.).

Uvrstimo  natrag u prvu jednadžbu.

Rješenje zadatka je: .


      

© Hologram 2005-2019