Search
Friday, May 29, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-05-22 - Prijemni ispit FER 2005

Previous Chapter Next

Koliko od ishodišta mora biti udaljena točka na x-osi  iz koje se elipsa  vidi pod kutem od ?

A.               B.                  C.               D.                  E.

Tražimo tangente  elipse koje sa osi x zatvaraju kuteve od , odnosno koje imaju koeficijente smjera

.

Uvjet da bi pravac  bio tangenta elipse je

, pa imamo:

x nađemo iz jedne od jednadžbi tangenti, npr. :

Uz uvjet  dobijemo


      

© Hologram 2005-2019