Search
Monday, February 17, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EI-04-I06 - Prijemni ispit EFZG 2004

Previous Chapter Next

1.                       2.                        3.                         4.  

Prvo pretvorimo brojeve u dekadski oblik:

Sada zbrojimo, odnosno oduzmemo dekadske brojeve:


      

© Hologram 2005-2019