Search
Monday, February 17, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EI-95-I169 - Prijemni ispit EFZG 1995

Previous Chapter Next

Koliki je zbroj brojeva (26E)16 i (671)8 u binarnom brojevnom sustavu?

1. (10110001111)2           2. (10010110111)2           3. (10111001011)2        4. (10000100111)2

Najprije zadane brojeve pretvorimo u binarni sustav. Budući da su zapisani u bazi koja je potencija broja 2, možemo pretvarati znamenku po znamenku. Svaka znamenka u bazi 16 odgovara 4 binarne, a svaka u bazi 8 tri binarne znamenke.

(26E)16 = (10 0110 1110)2

(671)8 = (110 111 001)2

Zbrojimo dobivene binarne brojeve:

Rezultat je (10000100111)2.


      

© Hologram 2005-2019