Search
Wednesday, October 21, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EI-95-I191 - Prijemni ispit EFZG 1995

Previous Chapter Next

Vrijednost dviju logičkih varijabli su A = 1 i B = 0. Koliki je rezultat logičke funkcije "ILI" ovih dviju varijabli?

1. jedan                          2. nula                            3. ne                               4. ne nula

Budući da je operacija "ILI""jedan" ako je bar jedan argument "jedan", rezultat operacije 1 ILI 0 = 1. Rezultat je "jedan".


      

© Hologram 2005-2019