Search
Saturday, September 19, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-01-05 - Prijemni ispit EFZG 2001

Previous Chapter Next

U razvoju binomnog izraza  treći je član, nakon sređivanja jednak 20480, a četvrti član 5120. Odredite .

1. 2                                2. 4                                3. 6                                4. 8

Koeficijente u razvoju binoma određujemo na osnovu binomnog teorema ili iz Pascalovog trokuta.

Treći član je , četvrti .

Uvrštavanjem  i  umjesto a i b imamo:

Oduzmemo te dvije jednadžbe:


      

© Hologram 2005-2019