Search
Saturday, January 16, 2021 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-01-17 - Prijemni ispit EFZG 2001

Previous Chapter Next

Kolika je vjerojatnost da je broj , , paran broj?

1. 0                                2.                              3.                               4.

Prirodnih brojeva  ima 100. To su brojevi .

Prema tome je ukupni broj mogućnosti jednak 100.

Parnih prirodnih brojeva  ima 50. To su brojevi .

Broj povoljnih mogućnosti je jednak 50.

Vjerojatnost je:


      

© Hologram 2005-2019