Search
Sunday, February 23, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-01-30 - Prijemni ispit EFZG 2001

Previous Chapter Next

Ako je , tada je  jednako:

1.              2.              3.              4.

Uvedemo supstituciju:

Izrazimo x preko y:

Prema tome je:

pa je i


      

© Hologram 2005-2019