Search
Saturday, January 16, 2021 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-02-401 - Prijemni ispit EFZG 2002

Previous Chapter Next

Kolika je vjerojatnost da kod jednog bacanja kocke neće pasti broj 1?

1.                               2.                               3.                           4.

Kocka ima 6 strana, pa je ukupni broj mogućnosti 6.

Povoljne su sve mogućnosti, osim broja 1, i njih ima 5 (2, 3, 4, 5 ,6).

Vjerojatnost je:

 


      

© Hologram 2005-2019