Search
Sunday, October 25, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-03-161 - Prijemni ispit EFZG 2003

Previous Chapter Next

Realno rješenje jednadžbe  pripada skupu:

1.                       2.                         3.                       4.

Kada upotrijebimo izraze , i  imamo:

Rješenje pripada skupu .


      

© Hologram 2005-2019