Search
Saturday, January 16, 2021 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-03-212 - Prijemni ispit EFZG 2003

Previous Chapter Next

Neka je . Kolika je vjerojatnost da je nasumce odabrani broj iz tog skupa rješenje jednadžbe ?

1. 2.5 %                         2. 5 %                            3. 7.5 %                         4. 10 %

W je skup svih prirodnih brojeva manjih od 81:

W = {1, 2, 3,¼80}

Očigledno, W ima 80 elemenata.

Jednadžba  ima rješenja:

Oba rješenja su elementi skupa W.

Vjerojatnost nekog događaja je omjer broja povoljnih mogućnosti i broja svih mogućnosti.


      

© Hologram 2005-2019