Search
Tuesday, June 02, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-04-210 - Prijemni ispit EFZG 2004

Previous Chapter Next

Opseg osnovke uspravnog stošca iznosi dm, a visina mu je 12 dm. Oplošje tog stošca iznosi:

1.                  2.                 3.                 4.

Osnovka stožca je krug, opsega .

Na osjenčani pravokutni trokut primjenimo Pitagorin poučak:

pa izvodnica stošca s iznosi:

Oplošje stošca:


      

© Hologram 2005-2019