Search
Saturday, January 16, 2021 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-04-215 - Prijemni ispit EFZG 2004

Previous Chapter Next

Kutija sadrži 12 loptica za tenis od kojih su 3 sa greškom. Ako se uzme uzorak od 5 nasumce odabranih loptica, tada je vjerojatnost da uzorak sadrži najviše jednu lopticu s greškom približno jednaka:

1.                        2.                        3.                        4.

Broj povoljnih mogućnosti je broj načina na koji možemo izabrati 5 loptica tako da je među njima

a) 1 s greškom i 4 ispravne loptice
b) 5 ispravnih loptica

a) 1 lopticu s greškom iz skupa od 3 loptice s greškom možemo izabrati na  načina, a 4 ispravne loptice iz skupa od 9 ispravnih na  načina.
Dakle, 1 s greškom i 4 ispravne možemo izabrati na  načina.

b) 5 ispravnih loptica iz skupa od 9 možemo izabrati na  načina

Ukupno imamo  povoljne mogućnosti.

Broj svih mogućnosti je broj načina na koje možemo izabrati 5 loptica iz skupa od 12, a to je
 načina.

Vjerojatnost je omjer broja povoljnih mogućnosti i svih mogućnosti.


      

© Hologram 2005-2019