Search
Tuesday, September 22, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-94-29 - Prijemni ispit EFZG 1994

Previous Chapter Next

Apsolutna vrijednost kompleksnog broja  je...

                                                                                

Apsolutna vrijednost je korijen umnoška kompleksnog broja s njegovim kompleksno konjugiranim brojem.

Kod razlomaka možemo posebno konjugirati brojnik i nazivnik:


      

© Hologram 2005-2019