Search
Thursday, October 29, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-94-35 - Prijemni ispit EFZG 1994

Previous Chapter Next

Umnožak rješenja jednadžbe  je

1. 11                              2. 13                              3. 1,1                             4. 1

Supstitucija  logx = u:

Ako je  u ¹ 1  tada možemo pomnožiti sa  (n – 1):


      

© Hologram 2005-2019