Search
Tuesday, September 22, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-94-39 - Prijemni ispit EFZG 1994

Previous Chapter Next

Jednadžba hiperbole kojoj je žarište (fokus) u točki  F1 (-2,0)  pravac  y = 2x  asimptota glasi

1. 20x2 – 5y2 = 4                                                 2. 5x2 – 20y2 = 16

                   3. 5x2 – 20y2 = 4                                                 4. 20x2 – 5y2 = 16

Asimptote hiperbole  su pravci .

Za zadanu hiperbolu je .

Žarište su točke .

Slijedi:


      

© Hologram 2005-2019