Search
Tuesday, June 02, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-97-19 - Prijemni ispit EFZG 1997

Previous Chapter Next

U istostranični trokut upisan je drugi istostranični trokut čiji vrhovi leže na stranicama prvog trokuta i dijele svaku od njih u omjeru 1:2. Omjer površina ta dva istostranična trokuta iznosi

1. 2:1                             2. 3:2                             3. 4:3                             4. 3:1

Osjenčani trokut je pravokutan. Primjenimo Pitagorin teorem:

Veći trokut ima površinu:

Manji trokut ima površinu:

Površine se odnose kao 3:1.


      

© Hologram 2005-2019