Search
Thursday, September 24, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-97-51 - Prijemni ispit EFZG 1997

Previous Chapter Next

Izračunajte vrijednost izraza

1. 1024i                         2. –1024                        3. –1024i                       4. 1024

Prvo ćemo izračunati kvadrat izraza:

Prema tome je:


      

© Hologram 2005-2019