Search
Thursday, October 29, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-97-58 - Prijemni ispit EFZG 1997

Previous Chapter Next

Riješite nejednadžbu

                       

Logaritmiramo nejednadžbu:

Imamo umnožak dva faktora koji mora biti manji od nule. To znači da jedan mora biti pozitivan, a drugi negativan.

To povlači da je x2 4 > 0 Þ - 2 < x < 2. Da bi logaritam bio veći od nule argument mora biti veći od jedan, dakle ½x½> 1. Presjek oba uvjeta da je:

Prva nejednadžba daje ½x½ > 2, što se kosi s drugom, pa ovdje nema rješenja. Konačno rješenje je:


      

© Hologram 2005-2019