Search
Tuesday, September 22, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-99-112 - Prijemni ispit EFZG 1999

Previous Chapter Next

Odredite kvadratnu jednadžbu s realnim koeficijentima čije je jedno rješenje 

1. 6x2 + 6x + 5 = 0        2. x2 + 9x + 25 = 0        3. 5x2 + 6x + 5 = 0        4. 5x2 – 6x – 5 =0

Ako kvadratna jednadžba s realnim koeficijentima za jedno rješenje ima kompleksni broj  z, drugo rješenje je .

Prema Vieteovim formulama ta jednadžba je oblika:


      

© Hologram 2005-2019