Search
Monday, September 21, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-99-126 - Prijemni ispit EFZG 1999

Previous Chapter Next

Izračunajte

                                                                          

Uvedimo supstituciju:

Imamo:

Vratimo varijable supstitucije i dobijemo izraz .


      

© Hologram 2005-2019