Search
Tuesday, June 02, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-99-20 - Prijemni ispit EFZG 1999

Previous Chapter Next

Jednakokračni trapez rotira oko pravca koji prolazi polovištima osnovica. Ako je dulja osnovica 10 cm, kraća osnovica 6 cm, a krak 4 cm, izračunajte volumen i oplošje nastalog rotacijskog tijela.

                     

                        

 


Riječ je o krnjem stošcu čiji su oplošje i volumen:

 


Trebamo naći visinu  v:

Oplošje je:


      

© Hologram 2005-2019