Search
Tuesday, October 27, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-99-31 - Prijemni ispit EFZG 1999

Previous Chapter Next

Odredite parametar ,  takav da je  ako je ,

1. ne postoji takav                                      2. b = 0

                                      3. b = ¼                                                              

Koristimo :

To je nemoguće za bilo koji  b, pa ne postoji  b  koji zadovoljava jednadžbu.


      

© Hologram 2005-2019