Search
Thursday, September 24, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-99-46 - Prijemni ispit EFZG 1999

Previous Chapter Next

Racionalizirajte

                                

                                                  

Koristeći svojstvo razlike kvadrata, proširimo brojnik i nazivnik istim izrazom:

Ponovimo još jednom isti postupak:


      

© Hologram 2005-2019