Search
Tuesday, September 22, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-99-52 - Prijemni ispit EFZG 1999

Previous Chapter Next

Odredite kvadratnu jednadžbu s realnim koeficijentima čije je jedno rješenje , gdje je ,

                                    

                                                   

Ako kvadratna jednadžba s realnim koeficijentima za jedno rješenje ima kompleksni broj  z, drugo rješenje je .

Primjenimo Vieteove formule:

Prema tome je kvadratna jednadžba

.

Uvrstimo , :


      

© Hologram 2005-2019