Search
Thursday, September 24, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-99-96 - Prijemni ispit EFZG 1999

Previous Chapter Next

Zbroj je rješenja jednadžbe

1. 0                                2. nema rješenja             3. –1                              4. 1

Uvedemo supstituciju .

Rješenje je očito ili  3u = 0  (što nije moguće) ili  3u = 4u, što znači  u = 0.

Budući da je  1/x = u = 0, ovo nije zadovoljeno niti za jedan  x, dakle zadatak nema rješenja.


      

© Hologram 2005-2019