Search
Wednesday, October 21, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TF-00-35 - Prijemni ispit FER 2000

Previous Chapter Next

Dvije posude sa kisikom spojene su pomoću cijevi koja ima ventil. Masa kisika je ista u obje posude. Pri zatvorenom ventilu tlak u jednoj posudi je  Pa, a u drugoj  Pa. Koliki je tlak u posudama kad se ventil otvori? Temperatura u posudama je ista i ne mijenja se. Zanemarite volumen cijevi sa ventilom!

A. 1.2 bar             B. 5 bar                C. 6 bar                D. 2.4 bar             E. 7.5 bar

Kada je ventil zatvoren vrijedi:

Podijelimo te dvije jednadžbe:

Kada je ventil otvoren:

Ukupni volumen:

Ukupna masa:

, podijelimo sa

Tlak u posudi pri otvorenom ventilu iznosi:

 Pa

 bar


      

© Hologram 2005-2019