Search
Thursday, September 24, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TF-02-29 - Prijemni ispit FER 2002

Previous Chapter Next

Boca volumena 16.6 L sadrži 0.55 kg ugljičnog dioksida. Najveći tlak koji boca može izdržati iznosi  Pa. Kolika je temperatura na kojoj dolazi do rasprsnuća boce? , molarna masa ugljičnog dioksida je 44 kg /kmol.

A. 350 K              B. 531.1 K           C. 402 K              D. 638.9 K           E. 705.2 K

Plinska jednadžba:

Količina tvari n može se izračuanti iz mase m i molarne mase tvari M:

Uvrstimo vrijednosti:


      

© Hologram 2005-2019