Search
Tuesday, September 22, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TF-02-40 - Prijemni ispit FER 2002

Previous Chapter Next

Predmet mase 3 kg spušta se iz mirovanja s vrha kosine 4 m. Koliki je rad utrošen na trenje predmeta s kosinom ako brzina predmeta na podnožju kosine iznosi 5 m/s?

A. 37.8 J              B. 80.2 J              C. 10.5 J              D. 105.8 J            E. 156.9 J

Potencijalna energija predmeta na vrhu kosine je . Dio te energije prijeđe u kinetičku energiju , a dio se utroši na rad W zbog sile trenja.


      

© Hologram 2005-2019