Search
Tuesday, October 27, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TF-04-28 - Prijemni ispit FER 2004

Previous Chapter Next

Na jednom kraku vage obješeno je na tankoj niti tijelo koje je uravnoteženo utezima mase 60 g. Kada se tijelo uroni u vodu, za uspostavljanje ravnoteže treba ukloniti 20 g utega. Kolika je gustoća tijela? (gustoća vode je )

A.    B.     C.    D.     E.

Tijelo volumena V uronjeno u tekućinu gustoće  izgubi na težini onoliko kolika je težina istisnute tekućine, a to je  .

Ta razlika u težini jednaka je težini uklonjenih utega .

Prema tome je

Volumen tijela možemo izraziti preko njegove gustoće  i mase m, pa je


      

© Hologram 2005-2019