Search
Tuesday, September 22, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TF-04-29 - Prijemni ispit FER 2004

Previous Chapter Next

Ploča od cinka obasjana je fotonima valne duljine 220 nm. Ako je izlazni rad za cink 4eV, kolika je maksimalna brzina fotoelektrona?

A.   B.    C.   D.   E.

Maksimalna kinetička energija fotoelektrona je

gdje je f frekvencija fotona,  izlazni rad materijala, a h Planckova konstanta.

Frekvencija i valna duljina vezane su relacijom

Prema tome je


      

© Hologram 2005-2019