Search
Saturday, December 05, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TF-89-34 - Prijemni ispit FER 1989

Previous Chapter Next

Šest-cilindrični četverotaktni motor automobila ima promjer klipa 8,5cm, a hod (duljina puta) klipa je 10cm. Ako je srednji tlak na klip za vrijeme radnog takta 4,8×105 Pa, tada je snaga koju razvija motor pri 2000o/min

A. 27,4 kW          B. 35,3 kW          C. 18 kW             D. 22 kW             E. 43 kW

Snaga motora je jednaka radu u jedinici vremena:

Rad  je jednak umnošku prosječne sile na klip i puta koji prijeđe klip. Kako imamo šest cilindara, rad množimo sa šest:

Znajući da je površina cilindra , imamo za silu:

Za vrijeme jednog okreta motora svaki klip ide gore i dolje jednom. Budući da je motor četverotaktni, u sljedećem okretu nema paljenja, pa je vrijeme ciklusa dvostruko veće od vremena okreta: .

Sve zajedno imamo:

Od ponuđenih rješenja najpribližnije je 27,4 kW.


      

© Hologram 2005-2019