Search
Saturday, January 16, 2021 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TF-90-39 - Prijemni ispit FER 1990

Previous Chapter Next

Paralelan snop zraka svjetlosti pada na konvergentnu leću žarišne daljine 40cm. Na kojoj udaljenosti iza nje treba smjestiti divergentnu leću žarišne daljine 15cm pa da snop zraka nakon prolaska kroz obje leće ostane paralelan?

A. 0,25m              B. 0,4m                C. 0,15m              D. 0,35m              E. 0,55m

Nacrtajmo sustav leća:


Prema slici je udaljenost leća:


      

© Hologram 2005-2019