Search
Tuesday, September 22, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TF-91-30 - Prijemni ispit FER 1991

Previous Chapter Next

Kuglicu koja visi na niti dugoj 2m otklonimo iz položaja ravnoteže za kut 15° i pustimo. Koliku će brzinu imati kuglica u času kada prolazi kroz položaj ravnoteže?

A. 8 cm/s              B. 10 cm/s            C. 1,47 cm/s         D. 1,16 m/s          E. 3,5 m/s

Brzinu moženo izračunati iz potencijalne energije koju smo dali masi tako što smo je otklonili iz ravnoteže za kut q:


Otklanjajući masu za kut q mi smo joj dali energiju:

U času kada masa prolazi ravnotežnom točkom sva se energija pretvorila u kinetičku, pa vrijedi:


      

© Hologram 2005-2019