Search
Tuesday, June 02, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TF-94-38 - Prijemni ispit FER 1994

Previous Chapter Next

Nađite ubrzanje elektrona koji uleti brzinom v u homogeno magnetsko polje indukcije B i električno polje jakosti E. Smjerovi djelovanja oba polja su jednaki, a brzina elektrona okomita je na ta polja.

                            B.                                  D.

A.                                   C.                     E.    

Elektron osjeća elektrostatsku silu i magnetsku silu , gdje je a kut između vektora brzine i magnetskog polja. Sila je okomita na brzinu i na smjer magnetskog polja prema pravilu desne ruke.


      

© Hologram 2005-2019