Search
Thursday, September 24, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TF-95-30 - Prijemni ispit FER 1995

Previous Chapter Next

Ako plin zauzima volumen od 20 cm3 pri 10°C i normalnom tlaku 101 325 Pa, koliko iznosi volumen plina pri 30°C uz tlak 107 000 Pa?

A. 104 cm3              B. 210 cm3               C. 20.7 cm3             D. 20.28 cm3          E. 10.14 cm3


      

© Hologram 2005-2019