Search
Saturday, January 16, 2021 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TF-95-38 - Prijemni ispit FER 1995

Previous Chapter Next

Plankonveksna tanka leća indeksa loma 1.5 daje dva puta uvećanu realnu sliku predmeta koji je od leće udaljen 60 cm. Koliki je polumjer zakrivljenosti leće?

A. 0.35 m             B. 0.30 m             C. 0.25 m             D. 0.20 m             E. 0.15 m

Plankonveksna leća:


      

© Hologram 2005-2019