Search
Tuesday, September 22, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TF-96-31 - Prijemni ispit FER 1996

Previous Chapter Next

U Van de Graaffovu elektrostatskom akceleratoru ubrzavaju se jezgre litija (3Li7) iz mirovanja naponom 5×106V. Kolika je valna duljina litijevih jezgri nakon ubrzanja, ako je njihova relativna masa 7,016u pri čemu je 1u = 1,66×10-27kg? (Planckova konstanta je h = 6,626×10-34Js, a naboj elektrona e = 1,6×10-19C.)

A. 2,8×10-15 m       B. 3,9×10-15 m       C. 4,9×10-15 m       D. 1×10-15 m          E. 3,4×10-15 m

Čestici mase m i brzine v odgovara valna duljina:

Brzinu koju čestice postignu u akceleratoru odredimo iz zakona očuvanja energije:

Elektrostatska energija nabijene čestice u električnom polju pretvara se u kinetičku energiju.

Jezgra litija  3Li7 ima 3 protona i 4 neutrona pa joj je naboj:

Sada možemo izračunati brzinu:

Uvrštavanjem u prvu jednadžbu slijedi da je  l = 2,8 × 10-15 m.


      

© Hologram 2005-2019