Search
Tuesday, September 22, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TF-98-26 - Prijemni ispit FER 1998

Previous Chapter Next

Elektron je iz mirovanja ubrzan razlikom potencijala U = 300V i giba se paralelno ravnom vodiču na udaljenosti a = 4mm. Kolika sila djeluje na elektron ako kroz vodič teče struja jakosti I = 5A? (e = 1,6×10-19 C, me = 9,1095×10-31 kg, m0 = 4p×10-7 Tm/A)

A. 2,4×10-14 N       B. 4,1×10-19 N       C. 1,3×10-15 N       D. 4,1×10-16 N       E. 1,3×10-18 N

Sila na naboj u gibanju se naziva Lorentzova i iznosi:

Oznaka uz B znači komponentu magnetske indukcije okomitu na brzinu čestice v. Struja koja teče vodičem stvara magnetsko polje:

Brzina elektrona se može odrediti iz kinetičke energije:

Struja stvara polje B okomito na žicu, pa se elektron giba paralelno žici, dakle, B je okomit na brzinu elektrona. Uvrstimo izraze za B i v u Lorentzovu silu:


      

© Hologram 2005-2019