Search
Sunday, November 29, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TF-98-37 - Prijemni ispit FER 1998

Previous Chapter Next

Koliko fotona emitira svake sekunde radio-odašiljač snage 10kW koji radi na valnoj duljini od 200m? Planckova konstanta iznosi 6,626×10-34 Js, a brzina svjetlosti 2,997925×108 ms-1.

A. 1×1031              B. 3×1029               C. 2×1027              D. 3×1033              E. 2×1028

Jedan foton nosi energiju (Planckov zakon):

Snaga izvora je jednaka emitiranoj energiji u jedinici vremena:

Energija se sastoji od n emitiranih fotona:

Prema tome je n u jednoj sekundi:


      

© Hologram 2005-2019