Search
Tuesday, October 27, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TF-99-27 - Prijemni ispit FER 1999

Previous Chapter Next

Šuplja kugla, unutarnjeg polumjera cm i vanjskog cm, pliva u tekućini gustoće , pri čemu je pola kugle iznad površine tekućine. Kolika je gustoća materijala od kojeg je načinjena šuplja kugla?

A.    B.      C.    D.    E.

Težina šuplje kugle:

gdje  je gustoća materijala od kojeg je kugla.

Sila uzgona jednaka je težini istisnute tekućine. Volumen istisnute tekućine je pola volumena kugle, jer je kugla uronjena do pola.

*


      

© Hologram 2005-2019